Kontakt

Ordförande
Magnus Nilryd tel: 076-250 32 86
Kassör
Magnus Nilryd tel: 0704-20 88 23
Uthyrning
Niklas Nimåker tel: 0708-65 57 54
Gert Jönsson tel: 0706-66 47 48
Visning skolmuséet
Gert Jönsson tel: 0706-66 47 48
Ansvarig för hemsida
Bo Tobiasson email: webmaster@wamund.se